1. Trenujący oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług www.studo-as.pl skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych

 2. Kobiety w ciąży korzystające z usług www.studio-as.pl powinny okazać oświadczenie lekarskie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych przez przystąpieniem do pierwszego treningu.

 3. Trenujący ma obowiązek poinformować Trenera przed rozpoczęciem treningu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do trenowania (przebyte choroby, urazy, kontuzje).

 4. Trenujący jak i trener zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na umówione spotkanie. W przypadku kiedy Trenujący spóźni się na trening personalny następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu. Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono w umowie współpracy.

 5. Trenujący powinien stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie (dresy lub krótkie spodnie sportowe), sportowa koszulka.

 6. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, w których odbywają się zajęcia.

 7. Trenujący jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.

 8. Odwołanie treningu przez trenującego jest możliwe

 • Jeżeli trening odbywa się w godzinach 6:00-10:00 w dzień poprzedzający termin umówionego treningu

 • Jeżeli trening odbywa się w godzinach 15:00-22:00 do godziny 8:00 w dzień umówionego treningu

 1. Każdy trening odwołany niezgodnie z pkt 8 zostanie uznany za odbyty, a tym samym Trenujący ponosi koszt tego treningu.

 2. Pakiety treningowe mają określoną ważność i w obowiązku Trenującego jest je wykorzystać w określonym czasie (tj.30 lub 40 dni). Nie wykorzystane treningi zostaną uznane za odbyte.

 3. Opłata za usługę lub usługi uiszczana jest z góry. W przypadku braku zapłaty trener ma prawo do odwołania treningu.

 4. Płatność za poszczególne pakiety należy uiścić z góry gotówką lub wpłacić na konto Studio Atrakcyjnej Sylwetki Tomasz Syczyński 91187010452078123794790001. Jeżeli ćwiczący potrzebuje fakturę, należy złosić ten fakt w dniu rozpoczęcia współpracy. Pakiety z dojazdem do domu liczymy następująco: cena x ilość treningów w miesiącu. Opłata za pierwszy pakiet z dojazdem do domu przy 6 miesięcznej współpracy obejmuje koszt 1 pakietu + 50% koszt pakietu ostatniego. W 6 miesiącu współpracy opłacamy jedynie brakujące 50%.

 5. Rozpoczęcie współpracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 6. Trenujący wykupują wejście do klubu fitness we własnym zakresie.

 7. Wszystkie dane i treści na stronie są własnością firmy STUDIO ATRAKCYJNEJ SYLWETKI. Zabrania się ich kopiowania i udostępniania.

 

Dostępność

Poniedziałek - Piątek 

6:00 - 22:00

Sobota 

8:00 - 14:00

Kontakt

  501 644 079

e-mal: kontakt@studio-as.pl

Moje motto

"Ci, którzy uważają, że nie mają czasu na wykonywanie ćwiczeń, prędzej czy później będą musieli znaleźć czas na chorobę'

 Powered by: www.cdx.pl